גלי גינת

עיתונאית

זמן אמת, תאגיד
המקור, רשת 13
כתבת משפט, וואלה

סושיאל.