שיר הורוביץ

שיר הורוביץ
שחקנית
הכשרה
בוגרת שנה ב׳ ״טכניקה״ – משחק מול מצלמה של ניב רז ואולי שטרנברג.

סושיאל.