גלי גינת

עיתונאית

 
  •  זמן אמת, תאגיד
  •  המקור, רשת 13
  •  כתבת משפט, וואלה