אלמז מנגיסטו

מגישה, עיתונאית

  • כתבת משפט, חדשות 13