אלמז מנגיסטו

מגישה, עיתונאית

  • מגישה, חדשות 12
  • כתבת משפט, חדשות 13